Oplossingen

 

Chubb Fire & Security biedt oplossingen om u als logistiek dienstverlener van dienst te zijn, zowel organisatorisch als technisch. Onze specialisten hebben in de loop der jaren enorm veel ervaring opgedaan bij het oplossen van de, voor de Transport & Logistiek unieke, beveiligingsvraagstukken en de daarmee gepaard gaande procedures. Bekijk direct onze diensten >>>

 

Efficiënt werken

Slagbook camerasysteem Transport & Logistieke sectorVeelal wordt vanuit beveiligingsoogpunt een camerasysteem geïnstalleerd. Deze wordt vervolgens geraadpleegd bij een beschadiging of vermissing van een lading.
Chubb Fire & Security gebruikt een dergelijk camerasysteem om ook het logistieke proces te bewaken. Dit doen wij door op een intelligente wijze, door niet alleen opnames te maken, maar ook te registreren wat er precies gebeurt.

Door een camerabeeld te koppelen (en zelfs te integreren) met een ERP applicatie van u of een scanner, wordt het opgenomen materiaal meteen voorzien van door u zelf geselecteerde gegevens. Denk bijvoorbeeld daarbij aan gewicht, afmetingen, tijdstip of barcode. Achteraf kunt u alle beelden bekijken of terugzoeken op een specifiek kenmerk zoals de barcode. De op harddisk vastgelegde informatie is daarmee veel waardevoller geworden. Uw camerasysteem kan hierdoor aanmerkelijk efficiënter worden ingezet. Zo beschermt u zichzelf beter tegen diefstal en fraude. Daarnaast wordt het makkelijker om onregelmatigheden op te sporen en klachten te onderzoeken. Het beheren en het bekijken van beelden kan lokaal plaats vinden of op afstand via uw eigen netwerk of het internet.

Ook kentekenherkenning bij de entree slagboom kan er voor zorgen dat de chauffeur in zijn taal kenbaar wordt gemaakt naar welke dock hij zich moet begeven, dit alles op een groot display. Dit alles levert efficiëntie op.

 

Regelgevingen

Schuimblussing magazijn Transport & Logistieke sector In Nederland kennen we regelgeving vanuit de overheid en min of meer vanuit de verzekeraars. Daarbij valt te denken aan regelgeving voor branddetectie en bestrijding (sprinkler-, schuimblus- en gasblussing) maar ook voor inbraakdetectie (BORG).

Het is duidelijk dat veel elementen van de supply chain, waaronder douane, lucht/zeevervoer, wegvervoer en cross-docking, allemaal even kwetsbaar zijn voor het schrikbeeld van diefstal of zelfs terrorisme. De grote vraag voor deze bedrijven: hoe kunnen we dit kostbare en vaak verborgen probleem aanpakken?

Recente maatregelen door verschillende landen en handelsblokken om zich te beschermen tegen veiligheidsrisico's, hebben er wezenlijk toe bijgedragen dat supply chain (security) managers nu voorzien zijn van gestandaardiseerde oplossingen voor dit complexe gebied.

Binnen de Transport & Logistiek sector zijn dit branche specifieke regelgevingen, een aantal van deze zijn:

 • TAPA, de Transported Asset Protection Association wordt ondersteund door de security-industrie, in nauwe samenwerking met high-tech bedrijven die voornamelijk gevestigd zijn in de Verenigde Staten en in toenemende mate Europa en andere continenten. Dit orgaan is opgericht in 1997 en maakt gebruik van specifieke veiligheidsnormen voor goederenopslag en transport om zo het beschermingsniveau van activa in de supply chain te kunnen beoordelen.
 • ISPS (International Ship and Port facility Security Code), de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten;
 • C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), dit initiatief van de Amerikaanse regering werd in 2001 opgesteld. Hier is de nauwe samenwerking tussen alle supply chain deelnemers, van importeurs, vervoerders, agenten, distributiecentra tot fabrikanten van groot belang. Deze samenwerking draagt er aan bij dat goederen sneller in de VS geïmporteerd kunnen worden, omdat de douanecontroles en vrijgaves onderdeel zijn van het initiatief. Dit is een nuttig hulpmiddel is voor bedrijven die betrokken zijn bij de Amerikaanse markt. Wel moet worden opgemerkt dat Europese bedrijven alleen C-TPAT compliant kunnen zijn en niet C-TPAT gecertificeerd.
 • AEO (Authorised Economic Operator) wat een certificaat oplevert dat door de Douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. AEO, is van kracht sinds 2008 en is onderdeel van een EU-breed initiatief om namaak, fraude en terrorisme binnen de Supply Chain tegen te gaan. Er zijn drie soorten AEO-certificeringen zijn (douanevereenvoudiging, veiligheidsfaciliteiten en een volledige certificering, bestaande uit de twee voorgaande opties). De certificering bestaat uit details van de aandeelhouders, naleving van de douane formaliteiten, controle van de boekhoudkundige-, logistieke- en IT-systemen, de financiële solvabiliteit van het bedrijf, als ook de aanwezige veiligheids- en beveiligingssystemen.

Hoewel programma's zoals AEO en C-TPAT oorspronkelijk zijn ontwikkeld om de beveiligingsrisico's voor grensoverschrijdende handelsorganisaties te bestrijden, is hun brede invoering een aangename ontwikkeling in de mondiale logistieke markt. Terwijl het een potentieel beveiligingslek dicht, kan het ook een bijdrage leveren tegen diefstal en een verhoogde proces efficiëntie, zoals bij TAPA reeds het geval is.

Chubb Fire & Security heeft specialisten, welke u kunnen helpen op zowel organisatorisch als technisch gebied om tot een certificaat te komen.

 

Daarbij bieden wij deze diensten:

 • Advisering, ondersteunen en uitvoeren van audits om tot certificering te komen;
 • Opstellen van procedures en implementatie van deze procedures;
 • Uitvoeren van een "quick scan";
 • Leveren, installeren, onderhouden en verlenen van service van diverse beveiligingsoplossingen, zoals:
  • Brandblussystemen;
  • Branddetectie;
  • Brandslanghaspels en blussers;
  • Noodverlichting;
  • Training (o.a. BHV) en consultancy;
  • Inbraakbeveiliging;
  • Toegangscontrole;
  • Camerabeveiliging;
  • Terreinbeveiliging;
  • Alarmcentralediensten (meldkamer).